Om Morgondagens könsroller

Morgondagens könsroller går igenom de mest vanliga föreställningar om våra dagliga könsnormer. Oftast formade och bevarade genom traditioner, i brist på kunskap och behovet av makt.

Womankind and mankind

Våra hjärnor är inte formade beroende på om vi har en vagina eller penis som sen formar ett visst beteende, känslor eller ett särskilt intresse. Vår fysiska känsla om kroppen är däremot rotade i vilket kön vi känner att vi tillhör. Det har den vetenskapliga forskningen för det mesta ignorerat och använt mannen som norm för alla människor och därmed uteslutit hälften av befolkningen. De förödande effekter denna data har gett oss börjar nu sakta men säkert rättas till. 


This means that the brain differences between large- and small-headed men are as great as the brain differences between the average man and woman. Dr Elliot said. And importantly, none of these size-related differences can account for familiar behavioral differences between men and women, such as empathy or spatial skills.

Bokens kapitel

1.
Kejsarens nya kläder

Big Bang

2.
Klipp navelsträngen från Darwin
3.
Moder Naturs Testo-Rus
4.
Därför tränger du dig inte i kön på ICA

Ängel eller hora?

5.
Kvinnors (icke)plats i språket
6.
Gentlemannens rökridå

Obehöriga äga ej tillträde

7.
Det hon nekats. Hälsa, kropp, medicin & utbildning
8.
Sitter yrket mellan benen?
9.
Ekonomi & jämställdhet
10.
Kvinnor som ledare

En sminkad gris

11.
Skönhetsideal
12.
Populärkultur & reklam

Spjutspetsar & Cocktails

13.
Kvinnorollen genom historien
14.
Vänskap kvinnor emellan
15.
Manlighetsnormer

Antiklimax

16.
Förspel
17.
Äktenskapets historia, betydelse & framtid
18.
Sex - rätten till sin kropp & orgasm
19.
Porr

Äpplen eller päron

20.
Moderskapet på en piedestal
21.
Moderskapet & karriär
22.
Faderskapet

Fideikomissan

23.
Små förändringar ger stor effekt