Om Louise

Louise Arvidsson

Louise Arvidsson är 28 år och bosatt i Stockholm. Hon har två utbildningar från Lunds Universitet, en fil.kand i beteendevetenskap och en ekonomie kandidat. Hon har även en journalistutbildning från Poppius samt arbetat för Braive, ett företag med fokus på att hjälpa människor med mental hälsa i kognitiv beteendeterapi online. Louise började processen att skriva boken våren 2019 och var klar hösten 2021. Omfattande researcharbete och en daglig uppdatering om den pågående diskussion som sker i samhällsdebatten gällande könsrollerna mellan kvinnor och män har pågått under bokens gång för att hålla den så uppdaterad till närtid som möjligt.  


Morgondagens könsroller

Morgondagens könsroller går igenom de mest vanliga föreställningar om våra dagliga könsnormer. Oftast formade och bevarade genom traditioner, i brist på kunskap och på behovet av makt.


Boken kommer i november 2022

Gender equality Illustration

I media

Louise har varit Chefredaktör för Lundsbergaren - Sveriges äldsta skoltidning, skrivit för Slussens tidning och publicerad på Dagens Nyheter opinion på internationella kvinnodagen.

Ny feminism behöver värna om både kvinnor och män

Dagens Nyheter
3/8/2021

De fysiska och medicinska olikhetersom finns mellan könen ignoreras fortfarande. Dennya feminismen behöver värna om både kvinnoroch män, skriver Louise Arvidsson som skriver enbok om hur normer och ojämlikhet upprätthålls.

Kvinnors sexism mot kvinnor

Slussens tidning
2/25/2020

Under 1970-talet i Sverige avslöjade Dagens Nyheter en bordellhärva där toppolitiker sexuellt utnyttjade minderåriga flickor. Den kom att kallas för Geijer-skandalen efter Sveriges dåvarande justitieminister Lennart Geijer som var en flitig kund hos bordellmamman Doris Hopp.


Tuffare att göra karriär som kvinna inom akademin

Slussens Tidning
12/17/2021

Manlig vänskapskorruption på de svenska universiteten får avgöra karriärer inom akademin. Sju av tio professorer är män på de svenska lärosätena och arbetsplatskulturen är under all kritik enligt Allbrights undersökning. Diffusa meriter får vara med och påverka bedömningen för toppjobben.

Louise Arvidsson håller i föreläsning

Louise Arvidsson på ekonomicentrum vid Lunds Universitet